Sverige som det mest hållbara landet

Sverige är det mest hållbara landet i världen, en ranking det förtjänat för dess användning av förnybar energi och låga utsläpp av koldioxid, samt sociala och praxis såsom labor deltagande, utbildning och institutionella råd enligt en rapport av hållbarhet värdepappersföretag Robecosam.

Rangordningen syftar till att erbjuda inblick i investeringsrisker och möjligheter relaterade till miljömässiga, sociala och styrning praxis såsom utsläpp och beroendet av fossila bränslen, och investerare kan jämföra länder med varandra.

Australien, Schweiz, Danmark och Norge spetsa topp fem. Sverige leden sjätte, följt av Kanada, Finland, USA och Nederländerna.

Länder med de lägsta poängen omfattar Nigeria i botten plats, tillsammans med Egypten, Venezuela, Indonesien och Ryssland.

Hållbarhetsredovisningen av Robecosam utvärderas 59 länder, 21 utvecklats och 38 nya marknader, om miljömässiga, sociala och styrning faktorer anses relevanta investerare. En viktad uppsättning indikatorer fastställs varje lands poäng med 10 är högst.

Länder bedömdes på sin miljöpolitik, utsläpp, energi, energikällor, riskreducering och biologisk mångfald. Exempelvis säger länder som är starkt beroende av import av fossila bränslen är sårbar för externa prisrörelser eller brist, vilket skulle resultera i en lägre poäng, rapporten. Individer i ett land behöver alltså leva hållbart de med, köp t.ex. vindstrappor av förnyat material. Eller tänk på andra områden när du kan göra skillnad.

En majoritet av investerarna ser klimat ändringar som en väsentlig risk och följaktligen har behållit — och i många fall avancerade — sitt åtagande att ta itu med klimatförändringarna i sina investeringar, enligt forskning av konsult Mercer publicerade tidigare denna månad. Detta trots bredare ekonomiska utmaningar och fortsatt politisk osäkerhet, enligt tredje årliga globala investerare undersökning om klimatförändringar.

Hållbar utveckling har snabbt blivit en het potatis de senaste tiderna. Det är en uppfattning som uppstod efter att den växte uppenbarelsen av nuvarande utvecklingsmodeller inte var hållbar på grund av utarmningen av icke förnybara resurser. Uttrycket i sig är som ordet ”hållbarhet” varierat och öppet för tolkning. Det kan innebära att du bara tar steg för att leva mer hållbart eller hantera (kontrollerande) resurser för att möta våra nuvarande behov och framtida behov. Effektiv hållbar utveckling skulle inträffa när vi ersätter de resurser som vi starkt bygger på förnybara. Detta är alltså något som Sverige är en förebild kring i och med dess satsningar sedan år tillbaka.

En rapport som släpptes förra året i Doha av World Energy Council uppmanade regeringarna att utforma långsiktiga energipolitiken, aktivera marknadsvillkor som lockar långsiktiga investeringar och uppmuntra forskning och utveckling inom energiteknik. Det sade utvecklade länder såsom Sverige, Schweiz och Kanada är närmast att uppnå hållbara energisystem. Varken USA eller Storbritannien gjort topp 10-listan.

För inte längesedan avtäckte Volvo sin plug-in hybridbussar — som företaget säger minska bränsleförbrukningen med minst 75 procent jämfört med dieselbussar — i Göteborg som en del av ett fälttest. Volvo säger den plug-in tekniken kommer också minska koldioxidutsläppen med 75 till 80 procent, jämfört med nuvarande dieselbussar, och minska totala energiförbrukningen med cirka 60 procent.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *